1410 skuespil i databasen 25.04.2024
87-7865-155-7
Kan riddere ruste?
Lulu
Englund
2000
Historisk inspireret
0
10-20
8
8
0
0
1
87-7419-946-3
Børnenes korstog
Paul
Thompson
1996
Historisk inspireret
90
> 20
20
20
0
0
1
87-7865-052-6
Kristian den fjerde
Grete
Thomsen
1997
Historisk inspireret
60
10-20
6
5
0
0
1
87-7419-455-0
Husmandsdrengen
Vagn
Thonesen
1988
Historisk inspireret
50
10-20
8
8
0
0
8
ingen
Blikdronningen
Anders
Ramberg
2010
Historisk inspireret
0
1-2
1
1
0
0
1
ingen
Skyggen af i går
Anders
Ramberg
2010
Historisk inspireret
0
1-2
0
2
0
0
1
ingen
Taskenspillerne
Anders
Ramberg
2010
Historisk inspireret
0
3-5
0
4
0
0
1
87-7419-169-1
Heksesabbat på Bloksbjerg
Marianne
Söderbäck
1977
Historisk inspireret
10
10-20
6
6
0
0
1
87-7865-076-3
Kasper fra middelalderen
Hans
Frantzen
1998
Historisk inspireret
50
10-20
13
13
0
0
1
87-7865-336-3
Ekstasens gud
Eva
Klinting
2002
Historisk inspireret
60
10-20
11
5
0
0
2
978-87-7865-912-5
Storm P
Ann Sofie
Oxenvad
2014
Historisk inspireret
60
10-20
10
10
0
0
60
978-87-7167-073-8
Ravnene fortæller
Cathrine
Fjord Fromberg
2017
Historisk inspireret
30
10-20
12
10
0
0
3
1