1410 skuespil i databasen 25.04.2024

Teater i skolen - forestilling

Helge Lange Thomsen
Baggrunds information
Det kræver tid og planlægning at lave teater med børn, men det store engagement hos børnene gør det værd at kaste sig ud i. Og der er hjælp at hente, hvis man kan støtte sig til andres erfaringer og forarbejder i processen med at opsætte en teaterforestilling. Forfatteren til dette inspirationshæfte har gennem årene spillet en lang række forestillinger med børn i skolen og videregiver nu sine erfaringer med dette pædagogiske og kunstneriske arbejde gennem en præsentation af 7 forestillinger til forskellige aldersgrupper med anvisninger og idéer samt manuskripter til fri afbenyttelse. Uanset hvilke erfaringer man har med at arbejde som teaterlærer og instruktør, så vil dette materiale kunne formidle nye inspirationer, der frem for alt kan medvirke til at sikre en god oplevelse for eleverne, som spiller forestillingen - og for deres publikum.
År / Udgivet:2010 /
Varighed:0 minutter
Område / Genre:Inspiration / Dramapædagogisk
Medvirkende: ( 0 kvinder, 0 mænd, 0 børn, 0 øvrige )
Rettigheder:DRAMA
ISBN:978-87-7865-773-2
Locations:0
Musik:
Mere info:DRAMA, 70251141
Helge Lange Thomsen
webmaster@skuespil.net
Rolleliste
Inspiration
Uddrag
Forestillinger i skolen Den omsiggribende mani med målsætning og minutiøs planlægning breder sig til flere og flere af børnenes habitater. Hver dag får vi øje på brister og mangler hos vores børn, og i angst for at de ikke skal kunne forsørge os efter den standard vi har vænnet os til, ser vi os nødsaget til at fastsætte nye mål og revidere gamle planer. Men i sprækkerne mellem vores planer gror børnene og udforsker arealer vi hverken har computerkraft eller fantasi nok til at kortlægge. Planlægning og målsætning kan være godt, men rækker ikke til et helt børneliv. Børns virketrang, deres behov for selvaktivitet, selvorganisering og bevægelse og leg hverken tilgodeses eller udnyttes tilstrækkeligt i skolens faglige hverdag. Ét bud på en sjovere, mere medinddragende og udviklen-de skole kunne være teater. At optræde som en anden end den man er, er den bedste måde at blive sig selv på. Børn elsker at spille teater, simpelthen fordi det er sjovt og meningsfuldt – ikke bare for den der spiller, men også for den der kigger på. Teater i skolen skaber fællesskab. Børn vil gerne lave noget sammen med voksne. På den måde bliver de rigtig voksne. Og rigti-ge voksne vil gerne lave noget sammen med børn. Dette inspirationshæfte handler ikke om faget drama i skolen, men om at spille en forestilling. De fleste lærere vil næppe afsætte tid til eller vil være for blufærdige til selv at skrive et stykke og sætte det op. Men at lysten er til stede, har jeg mærket på de positive tilkendegivelser jeg har modtaget fra kolleger, og det har ansporet mig til at videregive mine erfaringer med at lave manuskripter i samarbejde med eleverne og efterfølgende sætte en forestilling op. Til at anskueliggøre dette arbejde præsenterer jeg syv manu-skripter inden for aldersgruppen 1. – 7. klasse.